DỊCH VỤ CHỨNG CHỈ SỐ SSL

Cung cấp chứng chỉ số SSL bảo mật cho đường truyền giữa máy chủ web và trình duyệt.

Tính năng dịch vụ:

  • Tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.
  • Đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền mang tính riêng tư, tách rời.
  • Bảo vệ các giao dịch trực tuyến như: đặt hàng, thanh toán, trao đổi thông tin, ... đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại điện tử, sàn giao dịch vàng và chứng khoán, ngân hàng điện tử, chính phủ điện tử.

 Dịch vụ chứng chỉ số SSL

Liên Hệ
-