DỊCH VỤ QUẢN LÝ MẬT KHẨU ĐẶC QUYỀN

Cung cấp cơ chế tự động thay đổi mật khẩu cho các thiết bị như: hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, thiết bị mạng… có liên quan hoặc cần phải thực thi các chính sách về mật khẩu mạnh.

 Quản lý mật khẩu đặc quyền

Tính năng dịch vụ:

  • Khi đăng nhập vào hệ thống người quản trị sẽ thấy toàn bộ các thiết bị đang quản trị và kết nối tới các thiết bị với tài khoản quản trị.
  • Hệ thống sẽ tự động thay đổi mật khẩu của tài khoản quản trị sau mỗi lần người quản trị đăng nhập vào thiết bị.
  • Tính năng Dual Control: khi người quản trị đăng nhập vào PVWA, người quản trị không thể kết nối tới thiết bị mà phải gửi yêu cầu đến người quản trị cấp cao hơn phê duyệt mới có thể kết nối
  • Hệ thống ghi hình lại toàn bộ thao tác mà người quản trị thao tác trên các thiết bị: cài đặt, cấu hình, sử dụng lệnh, ... (ghi lại màn hình của thiết bị)
  • Quản lý mật khẩu đặc quyền của các thiết bị một cách liên tục: áp dụng các chính sách mật khẩu, thực hiện đổi mật khẩu một cách tự động hoặc thủ công cho hàng nghìn thiết bị trong hạ tầng công nghệ thông tin.
  • Hỗ trợ khả năng tích hợp với các giải pháp xác thực mạnh của hãng thứ 3 để tăng mức độ bảo mật cho hệ thống quản lý mật khẩu đặc quyền.
  • Cảnh báo/thông báo từ hệ thống sẽ được gửi qua email tới nhân viên quản trị hệ thống.
Liên Hệ
-