DỊCH VỤ TƯỜNG LỬA ĐA LỚP

Hệ thống tường lửa đa lớp gồm:

Hệ thống tường lửa bên ngoài thực hiện ngăn chăn các truy nhập bất hợp pháp và tấn công từ bên ngoài Internet vào vùng Front-end.

Hệ thống tường lửa bên trong thực hiện ngăn chăn các truy nhập bất hợp pháp và tấn công vùng Front-end xuống vùng Back-end.

Tính năng dịch vụ:

  • Hệ thống tường lửa phân tách, kiểm soát và bảo vệ cho từng vùng mạng riêng biệt.
  • Chính sách bảo mật được thiết lập theo yêu cầu của người dùng.
  • Ngăn chặn sự phát tán và lây nhiễm các virus, mã độc hại với các gói thông tin và gói tin đã được mã hóa SSL
  • Phát hiện và ngặn chặn các tấn công bot-net
  • Lọc Web (URL Filtering) dựa trên cơ sở dữ liệu mô tả sẵn có.

Tường lửa đa lớp

Liên Hệ
-