DỊCH VỤ CÂN BẰNG TẢI

Hệ thống cân bằng tải ứng dụng Load Balancer giúp khách hàng xây dựng các hệ thống phân tải giữa các máy chủ web, máy chủ database, máy chủ Email, máy chủ DNS hoặc bất kể dịch vụ nào giúp hệ thống dịch vụ luôn đạt hiệu năng cao, ổn định, mở rộng tốt, tăng tốc tốt và bảo mật trước hàng triệu yêu cầu (request) trong cùng một thời điểm.

Dịch vụ cân bằng tải QTSC dựa trên nền tảng F5 BIG-IP, cung cấp các giải pháp theo dạng module giúp cho các ứng dụng được bảo mật hơn, nhanh hơn và luôn luôn sẵn sàng, giảm thiểu chi phí đầu tư và tiết kiệm nhiều chi phí liên quan đến việc ngưng trệ cung cấp dịch vụ qua các ứng dụng. Các tính năng dịch vụ bao gồm:

  • Local Traffic Manager (LTM): Cân bằng tải cục bộ dựa trên kiến trúc full-proxy.
  • Global Traffic Manager (GTM): Phân phối DNS và yêu cầu ứng dụng dựa trên điều kiện người dùng, mạng và hiệu suất điện toán đám mây.
  • Access Policy Manager (APM): Cung cấp kiểm soát truy cập và xác thực cho các ứng dụng HTTP và HTTPS.
  • Application Security Manager (ASM): Tưởng lửa ứng dụng Web - WAF.
  • Advanced Firewall Manager (AFM): Bảo vệ DDoS, tường lửa trung tâm dữ liệu.
  • Application Acceleration Manager (AAM): Tăng tốc và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng thông qua việc tối ưu các giao thức thông tin, sử dụng các công nghệ tăng tốc như nén và bộ nhớ đệm.

Cân bằng tải

Liên Hệ
-