DỊCH VỤ HỌP TRỰC TUYẾN

Hệ thống HỌP TRỰC TUYẾN là giải pháp đc phát triển trên nền tảng web, được xây dựng giữa 2 đơn vị : QTSC và Lạc Việt

Lợi ích của HỌP TRỰC TUYẾN: giải pháp mang tính linh động, dễ dàng và nhanh chóng tổ chức các buổi họp, giúp giảm chi phí đầu tư các thiết bị phần cứng, tận dụng được các đầu tư trước đây như phòng họp, bảng chiếu, camera, microphone,....

 • Các tính năng chính :
 • Video conference
 • Bảng trắng
 • Công cụ khảo sát
 • Giơ tay phát biểu
 • Quản lý tài liệu
 • Danh sách tài liệu trình bày
 • Trò chuyện (Chat)
 • Ghi nội dung cuộc họp
 • Cài đặt thiết bị
 • Quản lý người dùng
 • Bảo mật
 • Tối ưu kết nối

 

 

Liên hệ
-