DỊCH VỤ EMAIL

1. Đảm bảo đầy đủ các tính năng cho người dùng

 • Hỗ trợ giao thức chuẩn và chứng thực SSL/TLS, SSH, HTTPS
 • Hỗ trợ truy cập hợp thư bằng Webmail và Email Client
 • Hỗ trợ truy cập hộp thư bằng giao thức POP/IMAP, MAPI
 • Hạn mức dung lượng cho mỗi hộp mail là 5G

2. Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử

 • Ngăn chặn các loại thư nặc danh, thư rác (spam)
 • Kiểm tra virus trên các lá thư trước khi tới người dùng
 • Đảm bảo chính sách thay đổi mật khẩu theo định kỳ
 • Ghi log hệ thống phục vụ nhu cầu an ninh thông tin

3. Cam kết chất lượng dịch vụ

 • Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/7
 • Đảm bảo sao lưu phục hồi thư theo yêu cầu
 • Hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng 24/7


Liên hệ
-