QUẢN TRỊ TÀI LIỆU THÔNG MINH (DocQ)

Hệ thống quản trị tài liệu thông minh DocQ là hệ thống thu nhận, quản lý, lưu trữ và phân phối toàn bộ thông tin phi cấu trúc của tổ chức tới người dùng, tới các ứng dụng khác và tới các quy trình nghiệp vụ của tổ chức đó. Bên cạnh đó, DocQ cho phép tuỳ chỉnh theo nhu cầu quản trị của từng khách hàng với quá trình lưu trữ tài liệu, bóc tách thông tin gần như tự động hoàn toàn

  • Tự động hoá tối đa việc thu thập thông tin thuộc tính tài liệu, tích hợp hệ thống nhận dàng và sửa lỗi Tiếng Việt.
  • Tập trung và quy trình hoá việc quản lý tài liệu, cung cấp thông tin nhanh chóng, đầy đủ, chính xác và bảo mật.
  • Tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả.
  • Giải pháp quản lý tài liệu, văn bản bằng công nghệ nhận dạng Tiếng Việt và bóc tách thông tin tự động giúp cho việc sử dụng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.
  • Hoạt động trong mạng nội bộ cũng như trên Internet tuỳ theo nhu cầu của khách hàng ... giúp người dùng có thể truy cập tại bất cứ đâu.
Liên hệ
-