INTERNET BĂNG THÔNG RỘNG

Cung cấp cho khách hàng kênh truyền riêng kết nối Internet trong nước và quốc tế với tốc độ truy nhập có độ ổn định cao và chất lượng dịch vụ được đảm bảo tốt nhất. Tốc độ truy nhập Internet cung cấp theo yêu cầu của khách hàng được điều khiển bằng kỹ thuật QoS có độ chính xác cao.

Đường truyền truy nhập Internet của khách hàng được triển khai trên hạ tầng mạng hiện đại dựa trên công nghệ chuyển mạch tiên tiến - ảo hóa mạng, kết nối bằng cáp quang theo dạng mạch vòng có dự phòng với thời gian phục hồi ≤ 5ms. Hệ thống thiết bị định tuyến cổng Internet có năng lực xử lý caolên tới 5.12Tbps, đảm bảo dự phòng, băng thông rộng và kết nối với nhiều ISPs trong nước và quốc tế.

Đặc điểm dịch vụ:

 • Tốc độ nhanh vượt trội lên tới 100/ 1000Mb, băng thông dành riêng được chia sẽ hoặc upload và download bằng nhau.
 • Chất lượng đường truyền ổn định và độ khả dụng cao.
 • Hỗ trợ khách hàng 24 giờ/ 7 ngày.
 • Triển khai dịch vụ nhanh chóng, đơn giản.
 • Giám sát và cảnh báo rủi ro về an toàn an ninh thông tin qua môi trường internet. 

Internet băng thông rộng

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

QNET-1

 • Tốc độ trong nước : 40 Mbps
 • Tốc độ quốc tế : 1.5 Mbps
 • Đổi gói dịch vụ : Miễn Phí
 • Thay đổi địa điểm sử dụng dịch vụ(Trong QTSC) : Miễn Phí
 • Số địa chỉ IP : 1 IP Private
 • Hỗ trợ kỹ thuật : 24 x 7
 • Thời gian thiết lập và cung cấp dịch vụ tại các vị trí có cáp : 1 ngày

QNET-2

 • Tốc độ trong nước : 45 Mbps
 • Tốc độ quốc tế : 3 Mbps
 • Đổi gói dịch vụ : Miễn Phí
 • Thay đổi địa điểm sử dụng dịch vụ(Trong QTSC) : Miễn Phí
 • Số địa chỉ IP : 8 IP Public
 • Hỗ trợ kỹ thuật : 24 x 7
 • Thời gian thiết lập và cung cấp dịch vụ tại các vị trí có cáp : 1 ngày

QNET-3

 • Tốc độ trong nước : 50 Mbps
 • Tốc độ quốc tế : 4 Mbps
 • Đổi gói dịch vụ : Miễn Phí
 • Thay đổi địa điểm sử dụng dịch vụ(Trong QTSC) : Miễn Phí
 • Số địa chỉ IP : 8 IP Public
 • Hỗ trợ kỹ thuật : 24 x 7
 • Thời gian thiết lập và cung cấp dịch vụ tại các vị trí có cáp : 1 ngày

QNET-4

 • Tốc độ trong nước : 60 Mbps
 • Tốc độ quốc tế : 6 Mbps
 • Đổi gói dịch vụ : Miễn Phí
 • Thay đổi địa điểm sử dụng dịch vụ(Trong QTSC) : Miễn Phí
 • Số địa chỉ IP : 8 IP Public
 • Hỗ trợ kỹ thuật : 24 x 7
 • Thời gian thiết lập và cung cấp dịch vụ tại các vị trí có cáp : 1 ngày

QNET-5

 • Tốc độ trong nước : 70 Mbps
 • Tốc độ quốc tế : 8 Mbps
 • Đổi gói dịch vụ : Miễn Phí
 • Thay đổi địa điểm sử dụng dịch vụ(Trong QTSC) : Miễn Phí
 • Số địa chỉ IP : 8 IP Public
 • Hỗ trợ kỹ thuật : 24 x 7
 • Thời gian thiết lập và cung cấp dịch vụ tại các vị trí có cáp : 1 ngày

QNET-6

 • Tốc độ trong nước : 80 Mbps
 • Tốc độ quốc tế : 10 Mbps
 • Đổi gói dịch vụ : Miễn Phí
 • Thay đổi địa điểm sử dụng dịch vụ(Trong QTSC) : Miễn Phí
 • Số địa chỉ IP : 8 IP Public
 • Hỗ trợ kỹ thuật : 24 x 7
 • Thời gian thiết lập và cung cấp dịch vụ tại các vị trí có cáp : 1 ngày
-