QTSC-TELECOM

Được thành lập vào năm 2001, Công viên phần mềm Quang Trung là một trong những dự án trọng điểm cho kế hoạch phát triển của thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Qua hơn 15 năm hoạt động, CVPM Quang Trung trở thành trung tâm CNTT lớn nhất tại Việt Nam

QTSC-Telecom là đơn vị thành viên Công ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Công Viên Phần mềm Quang Trung, khu Công Viên Phần Mềm Quang Trung (QTSC). QTSC Telecom cung cấp các dịch vụ đa dạng như dịch vụ kết nối Internet, dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ đảm bảo kinh doanh liên tục, dịch vụ hạ tầng hệ thống chính phủ điện tử, dịch vụ đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

 

QTSC-Telecom thực hiện liên tục nâng cấp các công nghệ mới nhất liên quan đến hệ thống hạ tầng mạng viễn thông, hệ thống hạ tầng viễn thông-trung tâm dữ liệu, hệ thống đảm bảo an ninh an toàn thông tin và hệ thống hạ tầng chính phủ điện tử Tp.HCM.

Các dịch vụ cung cấp bởi QTSC-Telecom luôn mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng

-